KNYTKALAS

KNYTKRAFT

VAD VI GÖR

MEDARBETARE

VERKSAMHETEN

VÅRA UPPDRAG

KNYTKALAS

KNYTKRAFT

VAD VI GÖR

MEDARBETARE

VERKSAMHETEN

VÅRA UPPDRAG

NORRLANDSLÄNEN - AFFÄRSRÅDGIVNING

Norrlandslänen - affärsrådgivning för besöksnäring och jordbruk

till  länen i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

 

Till dig som är företagare på landsbygden:

- ska starta företag inom besöksnäring eller utveckla jordbruksföretag

- företag som redan finns och vill utvecklas

 

Vi har flera rådgivare som tillsammans kan det mesta inom besöksnäringen och livsmedelsföretagandet. Till landsbygdens räknas även tätorter med max 3 000 invånare.

LÄS MER

Landsbygds- och naturturism

Många landsbygdsföretagare, inte minst jordbrukare, ser besöksnäring med turism som lockande att satsa på. Det finns många möjligheter men också utmaningar. Vill du ha råd från oss vill vi att du börjar med att berätta om ditt företag och din verksamhet. Givetvis vill vi veta vilken typ av rådgivning du önskar. Här är några områden vi vill du att funderar över.

 

Har du en produkt som skiljer sig från andras? Vilken är din unika produkt och vilka vill köpa den? Har du verksamhet året om eller är du specialiserad på vinter eller sommar? Hur ser konkurrensen ut?

 

LÄS MER

Turism och digital transformation

Digitala lösningar dominerar när turisten väljer och fattar beslut. Utvecklingen går så snabbt. Vi kallar detta för digital transformation. En del av denna utveckling kallas för plattforms- och delningsekonomin, och erbjuder massor med möjligheter.

 

Se bara vad Airbnb och Uber har inneburit. Airbnb är på väg att bli världens största förmedlare av turismupplevelser. Ett landsbygdens Uber kan lösa transportproblem, i framtiden kanske med hjälp av självgående elfordon.

 

Grundläggande för en digital närvaro är:

• Hemsidan inklusive sökmotoroptimering och bokning on-line.

• Facebook

• Instagram

• Google My Business

• TripAdvisor

LÄS MER

Måltidsturism

Svensk turism satsar extra medel på att lyfta fram måltidsturism. Måltider är inte bara något som är lockande utan också helt nödvändigt för turister. Alla måste ju äta. Mellan en fjärdedel och tredjedel av turisternas pengar läggs på måltider. Om du kan erbjuda måltider som en del av din turistupplevelse har du en mer lockande produkt.

 

Måltiden ger inte bara näring till kroppen utan kan vara en väsentlig del av turistens upplevelse. Visst är maten viktig, särskilt om den är lokal och genuin, men också måltidens gestaltning är en viktig del av upplevelsen.

 

Förvisso handlar en hel del av måltidsturismen om det förfinade och eleganta. Vi talar om kulinariska måltider och gourmetmåltider. Men viktiga delar av turistmåltiderna, exempelvis dem ute i naturen, kan vara oerhört upplevelserika, men tillhör kanske inte den högre förfinade kokkonsten.

 

LÄS MER

Lokal mat, smak av en plats och kvalitet

Utvecklingen med lokal mat och mathantverk är på många sätt fantastisk i Sverige. Massor med intressanta ostar, korvar etc görs landet runt. Men det finns också sedan länge en kritik mot att det finns för mycket ”ost på franska” eller ”korv på tyska”. Många mathantverkare har inte förstått vikten av att vara unik. De fixar inte att få till det lokala utan gör en produkt som i stort sett kan göras var som helst i Sverige, eller i andra länder med för den delen.

LÄS MER

Starta livsmedelsföretag eller förändra det du redan har

Det har aldrig varit enklare än vad det är idag att starta eller förändra livsmedelsföretag. Det kan gälla slakterier, charkuterier, mejerier, bagerier, grönsaks- och fruktförädlare, fiskanläggningar, gårdsbutiker, restauranger, kaféer och mycket annat. Det finns också stora möjligheter att hålla på med olika verksamheter i samma lokaler. Eller använda eget kök hemma, lämna bort för legotillverkning och sälja sina livsmedel.

LÄS MER

Relationsjordbruk och den moderna byn

Vi arbetar med en vision om den moderna landsbygden. Vi har inte en tanke på att landsbygden ska räddas. Vi ser den moderna landsbygden som en plats för hållbar tillväxt. Den hållbara staden är beroende av en hållbar landsbygd.

 

En modern landsbygd behövs för att få en ny suveränitet över vår mat, för att klara klimatutmaningarna och för att åtgärda bristen på biologisk mångfald. Det handlar inte om en ny ”grön våg” utan om intresse av att skapa framtida hållbara agrara samhällen, inte minst ekonomiskt.

LÄS MER

 

 

TILL TOPPEN

 

Knytkraft Ekonomisk Förening

Ishult Villan

570 91 Kristdala

info (at) knytkraft.se

Per Nilsson

Tfn 0703 - 25 75 95

 

 

 

 

Knytkraft med knytkalas

 

för samverkan, interaktivitet och öppen innovation

Knytkraft Ekonomisk Förening

Ishult Villan

570 91 Kristdala

info (at) knytkraft.se

Per Nilsson

Tfn 0703 - 25 75 95

Urban Laurin

Tfn: 070 - 494 44 66

Staffan Hillman

Tfn: 070 - 685 45 78

Knytkraft med knytkalas

 

för samverkan, interaktivitet och öppen innovation