KNYTKALAS

GRÖNT KULTURARV - SVENSKA LANTRASER

Projekt Grönt Kulturarv och Svenska Lantraser vid Fäbodriksdag i Söderhamn 2019

Föreläsningar och studiebesök 14 - 15 september 2019 som börjar kl 10 den 14:e och avslutas kl 15 den 15:e hos Hälsingslands Utbildningsförbund, Södra Järnvägsgatan 7, Söderhamn Genomförd!

Ladda ner programmet här - pdf-fil!

 

Vårt gröna kulturarv är viktigt att bevara och en del av stor betydelse för detta är våra fäbodar. Alltför få finns i bruk idag med syftet är att fler ska återstarta.

 

Välkommen till 2 dagar fyllda med korta föreläsningar och där vi även besöker aktiva fäbodar och får lära av dem.

 

Vi berättar bl.a. om:

• Fäboden - ett hållbart sätt att leva

• Utarmning av den biologiska mångfalden

• Regenerativt jordbruk

• Omställning för en hållbar framtid, men hur?

• Arbete för att fäbodar och utmarksbetet ska bli ett immateriellt kulturarv

• Omställning i praktiken

 

Skogens värde - finns det utrymme för mat och turism i skogen? Inställt!

Kurs i Stockholm 24 april 2019 kl 10 -16 Sjöfartshusets Festvån-, ingar, Skeppsbron 10, Stockholm

Ladda ner programmet här - pdf-fil!

 

Såväl debatt som reklam handlar om att man kan göra nästan allt av den svenska skogen,  åtminstone allt man kan göra av olja. Samtidigt är skogen central för biologisk mångfald och för att möta klimatförändringarna. Varningar höjs om att den svenska skogen inte räcker till allt. Vi måste prioritera.

 

Finns det plats för naturturturism som Sverige prioriterar i sin internation-ella marknadsföring? Finns det plats för skogens mat, exempelvis med fäbodar och skogsbete? Kött från äldre fjällkor lyfts fram som ett av världens bästa kött.

 

Vi diskuterar frågor som:

• Vad är definitionen av en skog? Är det dags att skilja mellan skogar och   trädåkrar?

• Vilka olika värderingar ligger bakom den svenska skogsdebatten?

• Vad vill vi med den svenska skogen? Vilka prioriteringar behöver göras?

• Vad är mest lönsamt för skogsägarna i framtiden?

• Hur förenas ett lönsamt skogsbruk med hållbar utveckling?

• Hur kan vi optimera skogen som kolsänka?

• Skillnaden mellan brukande och ägande – äganderättens skyldigheter.

• Vem äger skogens mångfald?

• Vem äger skogens framtid?

 

Sveriges bästa kött, ost, grönsaker och andra råvaror till exceptionella måltider

Föreläsningar och provsmakning 28 april 2019 kl 10 -16 Grönsaks- hallen Sorunda, Elektravägen 15, Hägersten, Stockholm Genomförd!

Ladda ner programmet här - pdf-fil!

 

I Sverige finns exceptionella råvaror till måltider rika på upplevelser. Många har sina rötter i det gröna kulturarvet, inte minst från skogsbeten och fäbodar. Ett exempel är kött från fjällkor som tillhör köttets världselit.

 

Välkommen till en dag där vi varvar korta föreläsningar med att prova Sveriges bästa råvaror. Förutom att prova det bästa får du med dig en metodik att prova och utveckla dina egna råvaror till en högre kvalitet. Vi diskuterar om vad vi upplevde när vi provade och om hur vi skapar ett språk för att berätta om kvalitet för andra. Max 30 deltagare.

 

Vi berättar bl.a. om:

• Varför ser det ut som det gör? Livsmedelsproduktionen samt slakteriernas och   växtförädlingens utveckling i Sverige under ett sekel.

• Matens förändring från att bara vara en vara, till att bli en relation mellan producent och konsument.

• Kryddat av naturen – naturen som ger smak. Karoten från gräsfrö som ger det gula fettet.

• Biologisk mångfald i fodret (blommor, frön och örter) ger utan tvekan den bästa smaken på kött oavsett köttslag.

• Köttets marmorering och gräsbete. Intramuskulärt fett kombinerat med gräs – där uppstår det något.

• De faktorer vid djurhållning, slakt och chark som leder till produktkvalitet.

 

Myt och verklighet - bruk och vård av naturen

Kurs i Stockholm 28 mars 2019 kl 10 -17 Saturnus Konferens,

Hornsgatan 15 Genomförd!

Ladda ner programmet här - pdf-fil!

 

Är det en myt eller en naturgiven konflikt mellan bruk av naturen och vård av naturen? Kan  hög vitalitet förorenas i ekosystemet och effektivt tillfredsställda behov hos människan? Vad kan vi lära oss av det gröna kulturarvet och fäbodens principer? Behöver markerna delas uoo i åker, bete och skog?

 

Fäbodens principer - Relationsmat från regenerativa jordbruk

3 - 4 september 2018 i Jämtland - se program här!

Genomförd!

 

Fäboden som modell för hållbar livsmedelsproduktion med mervärden vid Fäbodriksdagen

22 - 23 september 2018 i Dalarna - se program här!

Genomförd!

 

Måltidsturism och Grönt Kulturarv

Kurs 25 - 26 oktober 2018 i Järvsö - Se program här!

Genomförd!

 

 

KNYTKRAFT

VAD VI GÖR

MEDARBETARE

VERKSAMHETEN

VÅRA UPPDRAG

Knytkraft Ekonomisk Förening

Ishult Villan

570 91 Kristdala

info (at) knytkraft.se

Per Nilsson

Tfn 0703 - 25 75 95

 

 

 

 

Knytkraft med knytkalas

 

för samverkan, interaktivitet och öppen innovation